Kreditni kalkulator

KOMERCIJALNI KREDITI BANAKA

* Kalkulator je informativnog karaktera i ne obavezuje Nacionalnu korporaciju ni u kom smislu, te ne može da se koristi ni u jednu drugu svrhu.

* Minimalno učešće je 20%, ukoliko je predmet kupovine istovremeno i predmet hipoteke.

Vrednost nepokretnosti (kupoprodajna cena):

Ukupno sopstveno učešće:

Rok kredita banke (maks. 360 meseci):
meseci

Kamatna stopa na kredit banke:
%